93 Ammattilaisverkoston kommentti ME:n hoidosta SuomessaME:lla ja Long COVID:lla eli ns. pitkällä koronalla on todettu olevan niin paljon yhtäläisyyttä, että niihin erikoistuneet ammattilaiset ovat yhdistäneet voimansa. 


ME/CFS- ja Long COVID -ammattilaisten verkosto on kansainvälinen moniammatillinen terveydenhuollon ammattilaisten verkosto, joka on erikoistunut ME/CFS:ään, Long Covidiin ja niihin liittyviin sairauksiin ja seuraa tutkimus- ja kokemustietoa sekä tekee kansainvälistä yhteistyötä alan ammattilaisten kanssa. Verkosto on juuri kommentoinut Long Covidin ja ME/CFS:n biopsykososiaaliseen lähestymistapaan perustuvaa hoitoa Suomessa, sillä se on herättänyt kansainvälistä kritiikkiä. Siitä ei ole tieteellistä näyttöä eikä se edusta hoitosuosituksia. Se, että näitä sairauksia pidetään Suomessa usein toiminnallisina eli psykosomaattisina, on haitallista ja estää potilaita saamasta sitä hoitoa ja etuuksia, joihin heillä on oikeus.


Suomessa vähintään 10 000 potilasta sairastaa ME/CFS:ää ja 35 000 Long Covidia . Noin 10 % koronaan sairastuneista aikuisista sairastuu Long Covidiin, jonka oireet ovat hyvin samanlaisia kuin ME/CFS:n. Osa Long Covid-potilaista täyttää ME/CFS:n diagnoosikriteerit, joten ME/CFS-potilaiden määrä tulee lisääntymään Suomessa ja maailmanlaajuisesti. ME/CFS:n ja Long Covidin pitäminen psykosomaattisina on hidastanut niiden hoidon tutkimusta maailmanlaajuisesti.


Suomen uusi hallitusohjelma toteaa, että ME/CFS-potilaiden pääsyä etuuksien ja kuntoutuksen piiriin tulee edistää. Kuten Tanskassa ja Englannissa Suomessakin eduskunnan näyttää olevan pakko puuttua HUS:n ME/CFS- ja Long COVID -potilaita vastaanottavien klinikoiden toimintaan, koska siellä hoidon perustana on vanhentunut, tieteelliseen näyttöön perustumaton, hoitosuositusten vastainen lähestymistapa. Potilaita neuvotaan ajattelemaan, että asioita voi tehdä, vaikka niistä aiheutuu oireita, mikä on vastoin Duodecimin suomalaista ja kansainvälisiä hoitosuosituksia. Suositusten mukaista hoitoa on nimenomaan PEM-oireen minimoiminen pacingin eli aktiivisuuden ja riittävän levon rytmityksellä. Potilaalle aiheutuu rasitusta fyysistä, kognitiivista, psyykkisistä ja sosiaalisista toiminnoista, joiden suorittamiseen tämän tulee löytää energiaa säästäviä toimintatapoja. Yksilöllisessä rasitusikkunassaan pysymällä potilas optimoi toimintakykynsä parhaaksi mahdolliseksi. 


WHO luokitteli ME/CFS:n neurologiseksi sairaudeksi jo vuonna 1969. Kansainvälisen konsensuksen mukaan Long Covid ja ME/CFS ovat biologisista syistä johtuvia vakavia fyysisiä multisysteemisiä pitkäaikaissairauksia, jotka rajoittavat merkittävästi potilaan toimintakykyä. Kumpaankaan ei tunneta parantavaa hoitoa, ME/CFS:sta tiedetään vain 5 % potilaista paranevan täysin. Potilaat hyötyvät samoista hoitomenetelmistä, mutta valitettavasti Suomessa potilaat eivät saa suositusten mukaista hoitoa ja kuntoutusta. 


Minusta on käsittämätöntä se, että ei-terveydenhuollon ammattilaisten kuten esimerkiksi poliitikkojen täytyy puuttua lääketieteen tohtoreiden, korkeimpien "asiantuntijoiden", "asiantuntemykseen" ja väärään toimintaan. Lääkärin tulisi seurata alansa kehitystä ja toimia potilaansa parhaaksi. Eivät muutkaan ammattikunnat voi ripustautua ennen sotia oppimaansa. 

ME/CFS- ja Long COVID -ammattilaisten verkoston kannanotto hoitoon Suomessa ja laajemmassa perspektiivissä  
Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

107 VEREN MAKU SUUSSA

68 Oonan tarina: Lapsi ja nuori aikuinen ME-potilaana

106 ONKO KUULOSSA VIKAA