Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on kesäkuu, 2022.

Syrjintään apua yhdenvertaisuusvaltuutetulta

Kuva
https://syrjinta.fi/etusivu Tein yhdenvertaisuusvaltuutetulle syrjintäilmoituksen, kun minulta poistettiin aiemmin kotisairaanhoidolta kotiin saamani labrat ja rokotukset eikä neurologin pyyntöön kotisairaanhoidon lääkärin kotikäynnistä mitenkään reagoitu. Vammaisjärjestön lakimies oli mukana etäpalaverissa, jossa hän totesi kunnan toiminnan laittomaksi, koska yleispalvelua ei minulle mukautettu. Kyse on alla mainitusta kohtuullisten mukautusten epäämisestä.   Yhdenvertaisuusvaltuutetun vastaus:  Yhdenvertaisuuslain 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitett

Kansalaisaloite sosiaaliturvasta

Kuva
Julkaisimme eilen kansalaisaloitteen https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/10788?fbclid=IwAR1ak_8tYRUthR99n-D3jG0Bf2WmEJhs61IGQnXrHEN6ZpTVkXo0VXC_294 Leena kertoo tällä videolla lyhyesti tärkeän asian https://www.facebook.com/647673770/videos/2958853674337024/ Kelan ja eläkevakuutusyhtiöiden noudatettava lakia kaikkien sairauksien kohdalla sairausperusteisia etuuksia haettaessa Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä työeläkelain, kansaneläkelain ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi siten, että Kansaneläkelaitoksen ja työeläkevakuutusyhtiöiden tulkinnanvara eri sairauksien kohdalla lain noudattamisesta poistetaan ja potilaan jäljellä oleva toimintakyky palautetaan arvioinnin keskiöön diagnoosin sijaan. Sairauden luokitteleminen oireyhtymäksi, sen tunnettuus, vakiintumattomuus tai määrittely toiminnalliseksi ei saa vaikuttaa sen aiheuttaman toimintakyvyn aleneman arvioinnissa. Esimerkiksi virusinfektion jälkeinen väsymysoireyhtymä (ME/CFS, Long Covid), useat ympäristösairaudet ja monet

Vieraita vuoden tauon jälkeen

Kuva
Nähty ilmieläviä ihmisiä. Meillä kävi vieraita. Pidän riskiryhmäläisenä edelleen niin koronaa, että yli 2 vuoteen ei ole meillä käynyt sisällä vieraita ihan ani harvaa poikkeustilaa lukuun ottamatta. Nyt on muutamia puutarhakahvitteluja kesälle suunnitelmissa. On kiva, että on muutamia arkunkantajia, joita tiedän näkeväni päiviemme loppuun asti. Toissapäivänä asetuin ulkoilemaan jo klo 13, että avustaja siivosi huoneeni. Potilastoverin neulomissa säärystimissä ja villasukissa sekä 2 vällyn alla tarkeni hyvin pirteässä 15 asteessa autotallin kuistilla veden lotistessa. Mulla on 3 ulkoilupaikkaa eri puolilla taloa ja yksi tämä katoksen alla oleva sohva, jolla kaikkein paras asento lojuu selkänojaa vasten. Hyvin meni 2 tunnin vierailu klo 19 asti. Paikalla 5 henkilöä, joten puhekuormani oli pieni. Tunnin jälkeen osallistumiseni alkoi hiipua, lähinnä kuuntelin. Kahden tapaamiseen sovin vain 1/2 h aikaa, koska siinä osuuteni on huomattavasti suurempi. Näin mm ihmisen, jota en koko 5 saira