Kivoja lakeja

Opetin lapsilleni pienenä, että poliisi on ihmisen ystävä. 


Nyt voisin opettaa samaa lakimiehistä. 


Kerroin taannoin, että yhdenvertaisuusvaltuutettu tukee minua uusimmassa taistossani sote kuntayhtymäni kanssa. Nyt sain postia, että hän oli esitellyt asiani vielä yhdenvertaisuusvaltuutetun vammaispalveluista vastaavalle ylitarkastajalle ja tämä oli nostanut esille lisää lakikohtia kotihoidon palveluiden mukautuspyyntöni tueksi:

 


Yhdenvertaisuuslain 15 §:n mukaan viranomaisen on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla (1 momentti). Mukautusten kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon vammaisen ihmisen tarpeiden lisäksi 1 momentissa tarkoitetun toimijan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset ja mukautuksia varten saatavissa oleva tuki (2 momentti). Mukautusvelvollisuus perustuu myös Suomea sitovaan YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista (SopS 26–27/2016) (artiklat 2, 4 ja 5).

 

Viranomaisia sitoo myös perustuslain 22 §:n mukainen velvollisuus turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Kun tämän ohella kunnalla on yhdenvertaisuuslain 15 §:n mukautusvelvollisuusvelvollisuus sekä yhdenvertaisuuslain 5 §:n 1 momentista johtuvan yleinen yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuus, puoltaa tämä ihmisoikeusmyönteistä ja henkilön kokonaistilanteen huomioivaa tulkintaa siten, että kunnan tulisi viimekädessä kohtuullisena mukautuksena myöntää kotisairaanhoidon tai muuna palveluna rokote- ja laboratoriotoimet vammaiselle ihmiselle, joka tarvitsee mukautusta. Syynä mukautuksen epäämiseen ei voi olla se ettei kunnalla ole yleisesti tähän suoraan soveltuvaa palvelua. Sosiaalipalveluita on vammaisen henkilön tarpeen niin vaatiessa mukautettava niin että henkilö pääsee palveluiden piiriin ja saa tarvitsemansa palvelut.

 


Lisätietoja asiasta ja yhdenvertaisuuslain soveltamisesta soteni voi tarvittaessa kysyä ylitarkastaja N.N:lta. 


 

En ole siis yksin taistelemassa vammaisoikeuksistani niin kuin olin pitkään alussa, kun en tiennyt, että viranomaiset ja esim. Invalidiliiton, Kynnys ry:n ja Assistentti.infon lakimiehet voivat minua auttaa. Vaikka ME-potilasta tänään suomalainen yhteiskunta kohtelee hylkiönä, ähäkutti,  yhdenvertaisuuslaki, YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja perustuslaki koskevat myös ME-potilasta!Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Stigmaa kantavan kohtaaminen

RAATOTAUTI ELI MITEN ME/CFS ALKOI

ME pariterapiassa osa 1